Apprentice (Uczeń, stażysta)

Karta ta jest dostępna dla osób, które rozpoczęły uznaną praktykę zawodową. Jest ważna przez cztery lata i sześć miesięcy i nie może być przedłużona.

Ubiegać się o tę kartę możesz tylko po przedstawieniu dowodu, że jesteś zarejestrowany na staż.

Możesz potwierdzić, że jesteś zarejestrowany na praktykę korzystając z jednej z poniższych opcji:

Ubiegając się o tę kartę możesz zostać zwolniony z testu BHP CITB jeśli masz:

Jeśli nie masz żadnej z powyższych opcji, przed złożeniem wniosku o kartę praktykanta musisz wykonać test CITB Health, Safety and Environment.