Construction Site Visitor Card (Karta gościa w miejscu budowy)

Nowo wydane karty gościa mają ustalony termin ważności - 31 sierpnia 2020 roku.

Kandydaci muszą ukończyć CITB Operatives Health, Safety & Environment test.

Wydanie karty nie zwalnia kierowników placówek budowy z prawnego obowiązku zapewnienia zdrowia, bezpieczeństwa i dobrostanu osób, wchodzących na ich terytorium.

CSCS skonsultował się z branżą i uzgodnił plan, który musi uformować drogę otrzymania karty gościa na placu budowy.

Wszystkie karty gościa na budowie wydane od 3 września 2018 roku tracą ważność 31 sierpnia 2020 roku i są nieodnawialne.

CSCS przestaje wydawać kartę od 28 lutego 2020 roku.

Karty wydane przed 3 września 2018 roku zachowają ważność do daty ważności wymienionej na karcie.