Experienced Technical, Supervisor or Manager (Doświadczony specjalista techniczny, kierownik lub inspektor)

Ta karta tymczasowa jest dostępna w szególności dla kierowników, inspektorów i pracowników technicznych, posiadających doświadczenie zawodowe (zwykle co najmniej jeden rok w ciągu ostatnich trzech lat), którzy są zarejestrowani do ukończenia Construction Related NVQ lub SVQ Level 3 lub wyższego i nie są członkami organu zatwierdzonego, który jest akceptowany dla karty CSCS.

Kandydaci muszą również zdać odpowiedni poziom testu CITB Health, Safety and Environment w ciągu ostatnich dwóch lat.

Wnioskodawcy karty Experienced Worker TSM muszą być w stanie przedstawić dowód rejestracji na swoje kwalifikacje. Jako minimum musisz przedstawić dowód od instytucji przyznającej szkolenie, który musi zawierać:

Ta karta jest ważna przez trzy lata i nie może być przedłużona.