Experienced Worker (Doświadczony pracownik)

Ta karta tymczasowa jest dostępna specjalnie dla pracowników z doświadczeniem zawodowym (zwykle co najmniej jeden rok w ciągu ostatnich dwóch lat).

Kandydaci na kartę Experienced Worker muszą być w stanie przedstawić dowód rejestracji na swoje kwalifikacje NVQ/SVQ. Jako minimum musisz przedstawić dowód od instytucji, przyznającej szkolenie, który musi zawierać:

Karta jest ważna przez jeden rok i nie może być przedłużona.