Iosh working safely course

Ma na celu przedstawienie potencjalnych zagrożeń związanych z pracą w sektorze budowlanym oraz jak zapewnić sobie i kolegom z pracy bezpieczeństwo. Ma na celu uświadomić między innymi o następujących czynnikach: