Level 1 award health and safety

Szkolenie można zarezerwować na jednej z poniższych stron:, City and Guilds oraz Pearson

Koszt szkolenia zależy od obecnego doświadczenia. Całość składa się z 3 etapów: oszacowanie bieżącego stanu wiedzy, szkolenie, weryfikacja (egzamin). Doświadczeni pracownicy z reguły przechodzą szybko do sprawdzianu przy niewielkim przeszkoleniu.