Manager (Menedżer)

Ta karta jest dostępna dla kierowników i zawodowców technicznych, którzy:

Ta karta jest ważna przez pięć lat.

Wszyscy kandydaci muszą ukończyć CITB Managers and Professionals Health, Safety & Environment test.