Professionally Qualified Person (Osoba, wykwalifikowana zawodowo)

Ta karta jest dostępna dla członków organów zawodowych, zatwierdzonych przez CSCS, ocenionych w ich kompetencji.

Karta jest ważna przez pięć lat.

Wszyscy kandydaci muszą zdać test CITB Managers and Professionals Health, Safety & Environment.

Kandydaci będą musieli przedstawić dowód, że są obecnymi członkami organizacji zawodowej, podając jedną z poniższych informacji, które muszą zawierać datę ważności:

W przypadku przedłużenia wnioskodawcy muszą dostarczyć list lub wiadomość e-mail od organu zawodowego, potwierdzające, że nadal są członkami organizacji.