Provisional (Tymczasowa karta)

Karta ta jest przeznaczona dla osób, które pracują w okresie próbnym, podczas gdy pracodawca ocenia ich przydatność do zatrudnienia.

Uwaga: karty tymczasowe są dostępne tylko dla osób, które nigdy nie posiadali karty CSCS.

Kandydaci muszą zdać test CITB Health, Safety & Environment w ciągu ostatnich dwóch lat.

Termin ważności karty wynosi sześć miesięcy. Nie podlega ona przedłużeniu. Przed wygaśnięciem posiadacze kart tymczasowych muszą uzyskać lub zarejestrować się w celu uzyskania uznanych kwalifikacji, związanych z budową i ubiegać się o odpowiednią kartę CSCS dla swojej pracy.