Skilled Worker (Wykwalifikowany Pracownik)

Możesz ubiegać się o tę kartę jeśli:

lub

Jeśli nie masz tych kwalifikacji, lecz masz doświadczenie w pracy i zarejestrowałeś się w celu uzyskania kwalifikacji, mających zastosowanie dla twojego zawodu – możesz ubiegać się o kartę Doświadczonego Pracownika.

Kandydaci muszą ukończyć test CITB Health, Safety and Environment.

Karta jest ważna przez pięć lat.