Trainee Card (Karta Praktykanta)

Ta karta tymczasowa jest dostępna, jeśli jesteś zarejestrowany na ukończenie kwalifikacji, związanych z budową.

Kwalifikacje mogą być zawodowe, akademickie lub profesjonalne, ale muszą być akceptowane dla karty CSCS.

Kandydaci muszą również zdać test Operative level CITB Health, Safety & Environment w ciągu ostatnich dwóch lat.

Osoby, ubiegające się o kartę praktykanta muszą być w stanie przedstawić dowód rejestracji na swoje kwalifikacje. Jako minimum musisz przedstawić dowody od swojego uniwersytetu, organizacji zawodowej lub instytucji szkoleniowej, które muszą obejmować:

Karta jest ważna przez pięć lat i nie może być przedłużona.